Geometria

GEOMETRIA PER PROJECTES.

Conceptes

Orientacions

Geometria pràctica

Càlcul de superfícies

Ampliació

Activitats EDU365 – ESO

lasgeo 1 segon ciclesegon cicle
Activitats de geometria en dos blocs: cossos plans i cossos amb volum

Geoclicsegon ciclesegon cicle
Activitats de geometria agrupades en 40 paquets temàtics

Tipus de projeccions segon ciclesegon cicle
Què són i quins tipus hi ha de projeccions

Sitema dièdric Sistema acotat Perspectiva cònica
Sistemes de representació, elements i conceptes bàsics segon ciclesegon cicle

Circumferències i cossos geomètrics segon cicle
Activitats sobre la circumferència, els poliedres i altres cossos geomètrics

Triangles i quadrilàters
segon  cicle

Activitats de repàs sobre polígons

Els quadrats, els rombes i els seus amics segon cicle
Teoria i activitats de repàs sobre els quadrilàters

Dibuix tèncnic segon cicle
Coneixements inicials del dibuix tècnic

Anuncis