Jocs

De lógica (homoludicus)

– Com s’hi juga? http://www.juegayeduca.net  http://zacatrus.es

Nombres i operacions

Geometria

Raonament lògic i estratègia

Enigmes

Més jocs per a pensar

Autocrazy Observación – Aptitud espacial – Estrategia. Double Concentración – Capacidad de reacción – Aptitud espacial – Estrategia. Findit Capacidad de observación. Concentration Concentración – Memoria. Connecta 4 Concentración – Estrategia. Damas Concentración – Estrategia. Othello 3 Concentración y Estrategia. Juego de 15 Concentración – Observación – Aptitud espacial – Estrategia reflexiva. Cubo mágico Concentración – Observación – Aptitud espacial – Estrategia reflexiva. Sokoban Concentración – Observación – Aptitud espacial – Estrategia reflexiva. Simon Concentración – Observación – Aptitud auditiva – Registro – Retención. Torres de Hanoi Concentración – Observación – Aptitud espacial – Estrategia reflexiva. Laberinto 3D Concentración – Observación – Aptitud espacial Iluminado Concentración – Observación – Aptitud espacial – Estrategia reflexiva. Nibbly Concentración – Observación – Aptitud espacial – Estrategia reflexiva. Mahjong Concentración – Observación – Estrategia reflexiva Bridges Concentración – Observación – Aptitud espacial – Estrategia reflexiva. Palets Concentración – Observación – Aptitud espacial Peggy Concentración – Observación – Aptitud espacial – Estrategia reflexiva. Samegame Concentración – Observación – Aptitud espacial – Estrategia reflexiva. IQgame Concentración – Observación – Aptitud espacial – Estrategia reflexiva.

Anuncis