Teoria

Didàctica

Teoria

Bibliografia

 • ALSINA,C, BURGUÉS, C, FORTUNY, JM, GIMÉNEZ, J y TORRA, M. (1996). Enseñar matemáticas. Barcelona: Graó.
 • ALSINA I PASTELLS, A. (2006): Como desarrollar el pensamiento matemático de 0 a 6 años. Barcelona : Octaedro.
 • ALSINA,C y GÚZMAN, M (1998): Los matemáticos no son gente seria. Barcelona. Rubes.
 • BARRODY, A.J.(2005): El pensamiento matemático de los niños.Un marco evolutivo para maestros de preescolar , ciclo inicial y educación especial. Madrid: Aprendizaje Machado Libros.
 • Constance KAMII, Sally Jones Livingston- Reinventado la aritmética III: implicaciones de la teoría de Piaget. Visor, 1995. ISBN 84-7774-117-4
 • Constance KAMII Reinventando la aritmética II Visor, 1992. ISBN 84-7774-084-4
 • Constance KAMII El niño reinventa la aritmética: implicaciones de la teoría de Piaget.  Visor, 1986. ISBN 84-7522-629-9
 • Constance KAMII El número en la educación preescolar. Visor, 1983. ISBN 84-7522-609-4
 • CANALS,M.A.(2007): Vivir las Matemáticas.Octaedro.Rosa Sensat.
 • CHAMORRO, C (2005): Didáctica de las matemáticas. Colección Didáctica Infantil. Pearson Educación
 • FERNANDEZ BRAVO, J.A.(2006): Didáctica de la Matemática en Educación Infantil. Grupo Mayéutica. Madrid
 • FERNANDEZ BRAVO, J.A.(2008): Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático. El concepto de número y otros conceptos. Grupo Mayéutica. Madrid.
 • FERNANDEZ BRAVO, J.A. (2005): Enséñame a contar. Investigación didáctica sobre la técnica de contar. Madrid . Grupo Mayéutica.
 • FERNANDEZ BRAVO,J.A. (2007): Números en Color. Acción y reacción para la enseñanza de la matemática. Madrid . Editorial CCS.
 • FERNANDEZ BRAVO, J.A (2010): Neurociencias y Enseñanza de la Matemática. Prólogo de algunos retos educativos.Revista Iberoamericana de Educación. Nº 51/3, 1-12.
 • FERNANDEZ BRAVO,J.A.(2010): La corona de la princesa de los labios de fresa.(Cuento). Madrid.
 • KOTHE, S.(1987): Cómo utilizar los Bloques Lógicos de Z.P Dienes. Barcelona. Editorial. Teide

Bibliografia recomanada Grup a+a+ http://www.amesames.cat

– Arthur J. Baroody (1994) – El pensamiento matemático de los niños. Aprendizaje Visor. Madrid.
– Constance Kazuko Kammi (1982) – El número en la educación preescolar. Aprendizaje Visor. Madrid.
– Constance Kazuko Kammi (1985) – El niño reinventa la aritmética. Aprendizaje Visor. Madrid.
– Constance Kazuko Kammi (1989) – Reinventando la aritmética II. Aprendizaje Visor. Madrid.
– Hans Magnus Enzensberger (1997) – El dimoni dels nombres. Barcanova-Siruela. Barcelona.
– Malba Tahan (1972) – El hombre que calculaba. Phoenix. Barcelona.

Publicacions del grup a+a+:

– Perspectiva escolar N. 296 (2005) – Calculadora , Sí! Com? Associació de Mestres Rosa Sensat. Barcelona.
– Perspectiva Escolar N. 314. (2007) – La mesura, una activitat quotidiana. Associació de Mestres Rosa Sensat. Barcelona.
– Perspectiva Escolar N. 329. (2008) – Manipular per aprendre. Associació de Mestres Rosa Sensat. Barcelona.
– Perspectiva Escolar N. 355. (2011) – Enterrem els algorismes aritmètics!. Associació de Mestres Rosa Sensat. Barcelona.

Bibliografia d’en Josep Callís.

REVISTES ESPECIALITZADES.

 • Perspectiva Escolar
 • NOU BIAIX. Publicació conjunta de la FEEMCAT (Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya) i la SCM (Societat Catalana de Matemàtiques). Es publiquen un parell de números a l’any. Es rep de forma gratuïta sent soci o sòcia de qualsevol de les associacions de FEEMCAT (ADEMGI, Ass. de Professors de Matemàtiques de les Comarques Meridionals, APaMMs, ABEAM). Es poden consultar en línia tots els articles anteriors a l’any en curs. (Web de la revista)
 • SUMA. Publicació de la FESPM (Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemàtiques). Es publiquen tres números a l’any. Es rep de forma gratuïta sent soci o sòcia de qualsevol de les associacions de la FESPM, entre les que està FEEMCAT (ADEMGI, Ass. de Professors de Matemàtiques de les Comarques Meridionals, APaMMs, ABEAM). Es poden consultar en línia tots els articles apareguts en els dos anys anteriors a l’any en curs(Web de la revista)
 • UNO. Editada per GRAÓ. Es publiquen tres números a l’any i un article o dos de cada número es pot consultar gratuïtament. La subscripció anual inclou, a més, un llibre de la Biblioteca UNO i l’accès digital a tot el fons de la revista. (Web de la revista)
 • UNIÓN. Revista digital gratuïta publicada per la FISEM (Federación Iberoamericana de Educación Matemática). Es publiquen 4 números anuals. (Web de la revista)
 • EDMA 0-6 EDUCACIÓN MATEMÁTICA EN LA INFANCIA. Revista electrònica, semestral i gratuïta de didàctica de les matemàtiques per a Educació Infantil i Primària. Està editada pel Grup Complutense de Recerca en Didàctica de les Matemàtiques. (Web de la revista).
 • REDIMAT. Revista de Investigación en Educación Matemática és una revista electrònica quatrimestral editada per l’Editorial Hipatia que publica treballs empírics i teòrics originals, basats en investigacions científiques, amb diversos enfocaments teòrics i metodològics. (Web de la revista)
 •  SCM / NOTÍCIES. Revista que es publica dos cops l’any i es distribueix gratuïtament entre els socis. Es pot consultar també en format digital. (Web de la revista)
 • BUTLLETÍ DE LA SCM. es publica un volum anual dividit en dos números. Es pot consultar en versió digital. (Web del butlletí)
 • LA GACETA DE LA RSME. Publicació de la Real Sociedad Matemática Española. Es poden consultar tots els números digitalment excepte els dos més recents. Se’n publiquen quatre números anuals. (Web de la revista)
 • MATERIALS MATEMÀTICS. Revista electrònica de divulgació matemàtica editada pel Departament de Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es publica un volum per any consultable en línia. (Web de la revista)
 • REVISTA ESCOLAR DE LA OLIMPIADA IBEROAMERICANA DE MATEMÁTICA. Revista digital per a ús d’alumnat i professorat d’educació secundària (Web de la revista)
 • MATEMATICALIA. Revista digital de divulgació matemàtica que es va publicar entre els anys 2005 i 2011. Es van publicar entre 4 i 5 números anuals i tots es poden consultar en format digital. (Web de la revista)

ASSOCIACIONS MATEMÀTIQUES

 

 

Anuncis